Ohlášky z neděle 4. června 2023, Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky z neděle 4. června 2023, Slavnost Nejsvětější Trojice
  1. V pondělí 5. června bude památka svatého Bonifáce, biskupa, mučedníka a patrona Německa.
  2. Rovněž v pondělí 5. června v 17:30 v sále budou katecheze dětí.
  3. V úterý 6. června bude památka svatého Norberta, biskupa a zakladatele.
  4. Rovněž v úterý 6. června v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
  5. A také v úterý 6. června v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  6. Ve středu 7. června ve 20:00 hodin v sále bude modlitba Taizé.
  7. Ve čtvrtek 8. června bude slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude, jako obvykle v Michli v 17:30.
  8. V pátek 9. června po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
  9. V sobotu 10. června v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.