Ohlášky 13. neděle v mezidobí, 2. července 2023

Ohlášky 13. neděle v mezidobí, 2. července 2023
  1. V pondělí 3. července bude svátek svatého Tomáše, apoštola.
  2. Ve středu 5. července bude slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Tento den je státní svátek.
  3. Ve čtvrtek 6. července je Den upálení mistra Jana Husa, rovněž státní svátek. Tento den je také památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice. Mše svatá bude v Michli výjimečně v 9:00 hodin a večerní mše v 17:30 odpadá.
  4. V pátek 30. července po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.