Ohlášky 14. neděle v mezidobí, 9. července 2023

Ohlášky 14. neděle v mezidobí, 9. července 2023
  1. V úterý 11. července bude svátek svatého Benedikta, opata a patrona Evropy.
  2. V pátek 14. července bude památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka a patrona Plzeňské diecéze.
  3. Rovněž v pátek 14. července po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.