Ohlášky 17. neděle v mezidobí, 30. července 2023

Ohlášky 17. neděle v mezidobí, 30. července 2023
  1. V pondělí 31. července bude památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze a zakladatele.
  2. V úterý 1. srpna bude památka svatého Alfonse Maria z Liguori, biskupa a učitele církve.
  3. V pátek 4. srpna bude památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze a patrona kněží.
  4. Rovněž v pátek 4. srpna po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.
  5. V sobotu 5. srpna bude svátek posvěcení římské baziliky Panny Marie.
  6. Příští neděli bude svátek Proměnění Páně a sbírka bude věnována fondu svatého Vojtěcha, zřízeného na mzdovou podporu kněží.