Ohlášky 19. neděle v mezidobí, 13. srpna 2023

Ohlášky 19. neděle v mezidobí, 13. srpna 2023
  1. V pondělí 14. srpna bude památka svatého Maxmilána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.
  2. V úterý 15. srpna bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude jako obvykle v Michli v 17:30.
  3. V pátek 4. srpna po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19:00 hodin.