Ohlášky 22. neděle v mezidobí, 3. září 2023

Ohlášky 22. neděle v mezidobí, 3. září 2023
  1. Milí farníci a návštěvníci tohoto kostela v Krči. Od 1. září do 4. října slaví křesťané Dobu stvoření. V roce 1989 Ekumenický patriarchát ustanovil 1. září jako Den modliteb za péči o stvoření, který je nyní přijímán širokým ekumenickým společenstvím. Později tato tradice navázala slavením Doby stvoření až do svátku sv. Františka. K tomuto slavení nás pravidelně vyzývá také papež František. My jsme se k této liturgické době stvoření rozhodli připojit formou umění, a sice obrazů grafičky a výtvarnice Marty Hilgert. Obrazy zvířat a rostlin nás zvou k zamyšlení nad tvary a barvami stvoření, které nás nikdy nepřestanou udivovat svou dokonalostí a krásou. Obrazy jsou umístěny na místě křížové cesty, která momentálně prochází nutnou renovací. Toto umístění má však i svou symboliku: „Vždyť dnes celé tak devastované Boží stvoření prochází křížovou cestou spolu s Kristem nebo naopak, Kristus je dnes znovu na své cestě s celým stvořením“.
  2. V úterý 5. září v 9:15 bude úklid kostela v Krči, který mají na starosti maminky ze Sedmikrásku.
  3. Rovněž v úterý 5. září v 18:15 na faře se po prázdninách znovu sejdeme na seminář mystické antropologie.
  4. Ve středu 6. září ve 20:00 hodin v sále na Habrovce bude modlitba Taizé.
  5. V pátek 8. září bude slavnost Narození Panny Marie. A protože Narození Panny Marie je zasvěcen náš farní kostel v Michli, tak se do Michle přesouvá i mše svatá, která bude v pravidelnou hodinu, v 17:30. Po mši budeme pokračovat občerstvením na faře a na farní zahradě. Prosíme, abyste přinesli něco k jídlu a farnost zajistí víno a nealko. Mše v Krči tento den nebude.
  6. V sobotu 9. září bude památka svatého Petra Klavera, kněze a patrona misií, a otroků.
  7. Rovněž v sobotu 9. září v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny a přátel idente.
  8. Příští neděli 10. září bude v Krči pouze jedna dopolední mše svatá a sice v 10:00 hodin. Hned po ní bude farní shromáždění, které zahájíme přípitkem. Pak budou podány reference o pastoraci, o farním hospodaření, o dění ve farním sále, o plánech do budoucna včetně střechy kostela a s tím souvisejících možností, a také se pobavíme o výročí 300 let michelské farnosti, které nás čeká v roce 2024. Pak bude občerstvení a po něm vzpomínka na Fernanda Riela k příležitosti 100 let od jeho narození. Vzpomínku připraví otec Alberto a otec Antonín, misionáři identes.
  9. V kalendáři zářiového farního listu je omylem psáno, že v pondělí 4. září, tedy zítra, bude zápis dětí do katechezí. Tato informace neplatí a prosíme za prominutí. První mše svatá pro děti na zahájení školního roku bude na Habrovce až v pondělí 11. září v 17:30. Školáci si mohou přinést školní tašky, které jim budou při mši požehnány.