Ohlášky 23. neděle v mezidobí, 10. září 2023

Ohlášky 23. neděle v mezidobí, 10. září 2023
  1. Dnes po mši svaté v 10:00 hodin v Krči bude farní shromáždění, které zahájíme přípitkem. Pak budou podány reference o pastoraci, o farním hospodaření, o dění ve farním sále, o plánech do budoucna včetně střechy kostela a s tím souvisejících možností, a také se pobavíme o výročí 300 let michelské farnosti, které nás čeká v roce 2024. Pak bude občerstvení a po něm vzpomínka na Fernanda Riela k příležitosti 100 let od jeho narození. Vzpomínku připravili otec Alberto a otec Antonín, misionáři identes.
  2. V pondělí 11. září v 17:30 v Krči bude první mše svatá pro děti na zahájení školního roku. Školáci si mohou přinést školní tašky, které jim budou při mši požehnány.
  3. Rovněž v pondělí 11. září ve 20:00 hodin v sále bude setkání přátel mužské spirituality, chlapi.
  4. V úterý 12. září v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
  5. Rovněž v úterý 12. září v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  6. Ve čtvrtek 14. září bude svátek Povýšení svatého Kříže
  7. V pátek 15. září bude památka Panny Marie Bolestné. Po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19. hodin.
  8. V sobotu 16. září bude památka svaté Ludmily, mučednice.
  9. Rovněž v sobotu 9. září v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny a přátel idente.