Ohlášky 24. neděle v mezidobí, 17. září 2023

Ohlášky 24. neděle v mezidobí, 17. září 2023
 1. V pondělí 18. září v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 2. V úterý 19. září v 9:00 v Krči bude setkání žen ze společenství Noemi.
 3. Rovněž v úterý 19. září v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
 4. A také v úterý 19. září v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
 5. Ve čtvrtek 21. září bude svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.
 6. Rovněž ve čtvrtek 21. září v 19:00 hodin na faře bude schůze farní rady.
 7. V pátek 22. září po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19. hodin.
 8. V sobotu 23. září v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny a přátel idente.
 9. Příští neděli 24. září bude Svatováclavská sbírka na církevní školství.
 10. Rovněž přístí neděli 24. září v 15:00 hodin v kostele v Krči bude pořad o životě a díle sv. Františka z Assisi. Učinkují: Jitka Morávková – Švandová, Eva Kačerková a Vladimír Soldán. Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni
 11. A také příští neděli 24. září v 17:00 hodin v sále na Habrovce bude přednáška: „Chasidé a stvoření“. Přednáší Pavel Hošek, profesor ETF UK. Jste srdečně zváni