Ohlášky 28. neděle v mezidobí, 15. října 2023

Ohlášky 28. neděle v mezidobí, 15. října 2023
 1. Dnes od 9:30 do 14:00 hodin v sále probíhá dobročinný dětský bazárek. Od 13:00 hodin se budeme věnovat potřebným, kteří si mohou vybrat z přebytků vše, co potřebují a potom, pokud by chtěli, mohou nám pomoci i s úklidem, který potrvá asi do 17:00 hodin. Už předem vám děkujeme za účast i za pomoc.
 2. V pondělí 16. října v 17:30 v Krči budou katecheze dětí
 3. V úterý 17. října bude:
  v 9:15 v Krči setkání Sedmikrásku
  v 18:15 na faře seminář mystické antropologie.
 4. Ve středu 18. října bude svátek svatého Lukáše, evangelisty.
 5. Ve čtvrtek 19. října v 19:00 hodin na faře bude schůze farní rady
 6. V pátek 20. října po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19. hodin.
 7. V sobotu 21. října v 16:00 hodin na faře setkání rodiny a přátel idente.
 8. Příští neděli 22. října bude sbírka na misie.