Ohlášky 29. neděle v mezidobí, 22. října 2023

Ohlášky 29. neděle v mezidobí, 22. října 2023
  1. V pondělí 23. října v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
  2. V úterý 24. října v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku a v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  3. V pátek 27. října po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která potrvá do 19. hodin.
  4. V sobotu 28. října bude svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů, a v 16:00 hodin na faře setkání rodiny a přátel idente.
  5. Příští víkend bude změna času. V noci ze soboty 28. na neděli 29. října se čas vrací o 1 hodinu zpátky.
  6. Ze zápisů farní rady už asi víte, že je nutné opravit střechu kostela v Krči. Její předpokládaný rozpočet je téměř 1 milion Kč a pro ten účel byl založen účet:  6631405319 / 0800, na který můžeme posílat finanční příspěvky. Budeme samozřejmě žádat i o granty. Ty však nejsou zaručené, a i kdyby nějaký grant vyšel, tak podstatnou část opravy zaplatí farnost.