Ohlášky 30. neděle v mezidobí, 29. října 2023

Ohlášky 30. neděle v mezidobí, 29. října 2023
 1. V pondělí 30. října v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 2. V úterý 31. října v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku a v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
 3. Ve středu 1. listopadu bude slavnost Všech svatých a ve 20:00 hodin v sále bude modlitba Taizé.
 4. Ve čtvrtek 2. listopadu bude památka všech věrných zemřelých.
 5. V pátek 3. listopadu po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace, která končí v 19:00 hodin.
 6. V sobotu 4. listopadu bude památka svatého Karla Boromejského, biskupa a v 16:00 hodin na faře setkání rodiny a přátel idente.
 7. Příští neděli bude sbírka na Arcidiecézní charitu.
 8. Od 1. do 8. listopadu je možné získávat plnomocné odpustky za duše v očistci, a to za těchto podmínek:
  • v daný den přijmout eucharistii
  • navštívit hřbitov, kde se pomodlí za zemřelé
  • pomodlit se na úmysl Svatého otce
  • v těchto dnech vykonat svatou zpověď