Ohlášky slavnost Ježíše Krista, Krále, 26. listopadu 2023

Ohlášky slavnost Ježíše Krista, Krále, 26. listopadu 2023
 1. Katecheze dětí budou v pondělí 27. listopadu v 17:30 v Krči.
 2. Setkání Sedmikrásku bude v úterý 28. listopadu v 9:15 v Krči a seminář mystické antropologie bude v 18:15 na faře.
 3. Modlitební setkání «Červená středa» bude ve středu 29. listopadu v 18:30 v Krči.
 4. Ve čtvrtek 30. listopadu bude svátek svatého Ondřeje, apoštola.
 5. V pátek 1. prosince po mši svaté v Krči bude eucharistická adorace do 19:00.
 6. Brigáda na Habrovce bude sobotu 2. prosince v 9:30. Bude se pracovat na zahradě.
 7. Příprava adventního bazaru bude také 2. prosince od 13 do 16 hodin. Přijímáme všechny věci z domácnosti kromě oblečení a bot. Oblečení a boty letos v prodeji nebudou. 
 8. Také v sobotu 2. prosince v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 9. Adventní bazar bude příští neděli 3. prosince od 9:00 do 15 hodin. Kdo můžete pomoct s úklidem, zůstaňte i po 15 hodině. A kdo můžete pomoct v pondělí s odvozem neprodaných věcí, hlaste se Pavlíně Muzikářové na mobil: 777 550 805.
 10. Adventní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova bude rovněž příští neděli 3. prosince v 17:00 hodin v kostele v Michli.
 11. Finanční výpomoc na katolická media je koncipovaná jako sbírka, která začala minulou neděli. Odeslána má být do 31. prosince. Do té doby můžete svůj příspěvek dávat nám nebo jej poslat na účet: 45301130/2700, variabilní symbol: 9307300803