Ohlášky 33. neděle v mezidobí, 19. listopadu 2023

Ohlášky 33. neděle v mezidobí, 19. listopadu 2023
  1. Katecheze dětí budou v pondělí 20. listopadu v 17:30 v Krči.
  2. Dnešní sbírka během mše je na farnost, ale také se dnes koná sbírka na katolická media, kterou můžete do 31. prosince posílat na účet: 45301130/2700, variabilní symbol: 9307300803
  3. Setkání Sedmikrásku bude v úterý 21. listopadu v 9:15 v Krči a seminář mystické antropologie bude v 18:15 na faře.
  4. Schůze farní rady bude čtvrtek 23. listopadu v 19:00 hodin, tentokrát v Krči.
  5. V pátek 24. listopadu po mši svaté v Krči bude eucharistická adorace do 19:00.
  6. V sobotu 25. listopadu v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  7. Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále.
  8. Předběžně vás zveme k modlitebnímu setkání na červenou středu, které bude ve středu 29. listopadu v 18:30 v Krči.
  9. Také předběžně zveme na brigádu na Habrovce, která bude v sobotu 2. prosince v 9:30. Kromě prací na zahradě budeme připravovat adventní bazar.
  10. Adventní bazar bude o první neděli adventní 3. prosince na Habrovce. Jeho příprava bude v sobotu 2. prosince od 13 do 16:00 hodin. Budeme přijímat všechny věci z domácnosti kromě oblečení a bot. Oblečení a boty letos v prodeji nebudou.  Kdo můžete v neděli pomoct s úklidem, zůstaňte po 15 hodině, budeme rádi. Kdo můžete pomoct v pondělí s odvozem neprodaných věcí, pak se prosím hlaste Pavlíně Muzikářové na mobil: 777 550 805.