Ohlášky na Svátek Svaté Rodiny, 31. prosince 2023

Ohlášky na Svátek Svaté Rodiny, 31. prosince 2023
 1. V pondělí 1. ledna 2024 bude Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svaté budou:
  • v 8:00 v Michli
  • v 10:00 v Krči
  • v 19:00 v Krči
 2. V úterý 2. ledna bude:
  • v 9:00 v Krči setkání Noemi
  • v 9:15 v Krči setkání Sedmikrásku
  • v 18:15 na faře seminář mystické antropologie
 3. Modlitba Taizé bude ve středu 3. ledna ve 20:00 hodin v sále na Habrovce.
 4. V pátek 5. ledna v 10:00 hodin v kostele na Spořilově bude pohřeb paní Věry Pelinkové, která často chodila do kostela na Habrovku.
 5. Rovněž v pátek 5. ledna po večerní mši v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 6. V sobotu 6. ledna bude Slavnost Zjevení Páně a v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 7. Příští neděli 7. ledna bude Svátek Křtu Páně a v 16:00 hodin v kostele v Krči bude tříkrálový koncert nadačního fondu Klíček. Všichni jste srdečně zváni.
 8. Podrobnosti najdete na farním webu: www.michlehabrovka.cz