Ohlášky první neděle adventní, 3. prosince 2023

Ohlášky první neděle adventní, 3. prosince 2023
 1. Dnes od 9:00 do 15 hodin ve farním sále probíhá adventní bazar. Kdo můžete pomoct s úklidem, zůstaňte i po 15 hodině. A kdo můžete pomoct v pondělí s odvozem neprodaných věcí, hlaste se Pavlíně Muzikářové na mobil: 777 550 805.
 2. Adventní koncert žáků Základní umělecké školy Vadima Petrova bude také dnes v 17:00 hodin v kostele v Michli. Všichni jste srdečně zváni.
 3. Katecheze dětí budou v pondělí 4. prosince v 17:30 v Krči.
 4. V úterý 5. prosince bude:
  • Setkání Noemi v 9:00 hodin v Krči
  • Setkání Sedmikrásku v 9:15 v Krči
  • Mikulášská hra na zahradě Habrovky a po ní setkání se sv. Mikulášem v kostele v Krči. Začínáme v 16:00 hodin
  • Seminář mystické antropologie na faře v 18:15
 5. Ve středu 6. prosince bude památka svatého Mikuláše a modlitba Taizé bude ve 20:00 hodin v Krči.
 6. V pátek 8. prosince bude slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Krči a pravidelná eucharistická adorace odpadá.
 7. sobotu 9. prosince v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 8. Přednáška Alexandra Fleka na téma „Rozumíme bibli?“ bude příští neděli 10. prosince v 17:00 hodin v Krči. Všichni jste srdečně zváni.