Ohlášky 2. neděle v mezidobí, 14. ledna 2024

Ohlášky 2. neděle v mezidobí, 14. ledna 2024
 1. Katecheze dětí budou v pondělí 15. ledna v 17:30 v Krči
 2. V úterý 16. ledna:
  • v 9:15 bude úklid kostela v Krči, který mají na starost maminky ze Sedmikrásku
  • v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie
 3. Ve čtvrtek 18. ledna bude památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
 4. Rovněž ve čtvrtek 18. ledna v 19:00 hodin na faře bude schůze farní rady.
 5. V pátek 19. ledna po večerní mši v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 6. V sobotu 20. ledna v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 7. Příští neděli 21. ledna bude sbírka z neděle Božího slova.
 8. Podrobnosti najdete na farním webu: www.michlehabrovka.cz