Ohlášky 3. neděle v mezidobí, 21. ledna 2024

Ohlášky 3. neděle v mezidobí, 21. ledna 2024
 1. Katecheze dětí budou v pondělí 22. ledna v 17:30 v Krči
 2. V úterý 23. ledna:
  • v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku
  • v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie
 3. Ve čtvrtek 25. ledna bude svátek Obrácení svatého Pavla.
 4. V pátek 26. ledna po večerní mši v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 5. V sobotu 27. ledna v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 6. Farní skupinka maminek, modlících se podle Hnutí Modliteb matek, Vás srdečně zve na modlitební Triduum, které proběhne ve dnech26.–28. ledna v kostele v Michli, a to:
  • v pátek 26. ledna od 9. do 10 hodin
  • v sobotu 27. ledna od 9. do 10 hodin
  • v neděli 28.ledna od 9 do 10 hodin
 7. Podrobnosti najdete na farním webu: www.michlehabrovka.cz