Ohlášky 4. neděle v mezidobí, 28. ledna 2024

Ohlášky 4. neděle v mezidobí, 28. ledna 2024
 1. Katecheze dětí budou v pondělí 29. ledna v 17:30 v Krči
 2. V úterý 30. ledna:
 3. v 9:00 v Krči bude setkání Noemi
 4. v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku
 5. v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie
 6. Ve středu 31. ledna bude památka svatého Jana Boska, kněze.
 7. V pátek 2. února bude svátek Uvedení Páně do chrámu.
 8. V Michli je třeba přenést betlém z kostela na faru. Přenášet ho budeme v pátek 2. února v 10:00 hodin. Bohužel, v sobotu to udělat nemůžeme, takže vás, kteří se v pátek dopoledne můžete uvolnit, prosíme, abyste přišli a pomohli nám. Předem moc děkujeme.
 9. Rovněž v pátek 2. února, po večerní mši v Krči, bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 10. V sobotu 3. února bude památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, a v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 11. Moc děkujeme vám všem, kteří jste v roce 2023 přispívali naší farnosti finančním darem. Pokud potřebujete o svém daru potvrzení, je připraveno v sakristii.
 12. Podrobnosti najdete na farním webu: www.michlehabrovka.cz