Ohlášky 1. neděle postní, 18. února 2024

Ohlášky 1. neděle postní, 18. února 2024
  1. Katecheze dětí budou v pondělí 19. února v 17:30 v Krči.
  2. V úterý 20. února v 9:15 bude úklid kostela v Krči, který mají na starosti maminky ze Sedmikrásku.
  3. Rovněž v úterý 20. února v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  4. Ve čtvrtek 22. února bude svátek Stolce svatého Petra.
  5. V pátek 23. února, po večerní mši svaté v Krči, bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
  6. V sobotu 24. února v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  7. Sbírka příští neděle 25. února bude na Haléř svatého Petra
  8. Všichni jste zváni na farní postní rekolekce, které budou rovněž příští neděli 25. února v 15:00 hodin v Krči. Budou mít formou synodálního setkání a jeho tématem bude „odpuštění“. Otcové Alberto i Antonín z vlastní zkušenosti vědí, jak tato synodálních setkání vedou účastníky k hlubšímu, osobnímu zamyšlení a k účasti na nich vás všechny povzbuzují.