Ohlášky 2. neděle postní, 25. února 2024

Ohlášky 2. neděle postní, 25. února 2024
 1. Všichni jste zváni na farní postní rekolekce, které budou dnes v 15:00 hodin v Krči. Budou mít formou synodálního setkání a jeho tématem bude „odpuštění“. Otcové Alberto i Antonín z vlastní zkušenosti vědí, jak tato synodálních setkání vedou účastníky k hlubšímu, osobnímu zamyšlení a k účasti na nich vás všechny povzbuzují.
 2. Katecheze dětí budou v pondělí 26. února v 17:30 v Krči.
 3. V úterý 27. února:
  • v 9:00 v Krči bude setkání Noemi
  • v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku
  • v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie
 4. V pátek 1. března po večerní mši svaté v Krči, bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 5. V sobotu 2. března bude památka svaté Anežky České a v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente
 6. Podrobnosti jsou na farním webu: www.michlehabrovka.cz