Ohlášky 5. neděle v mezidobí, 4. února 2024

Ohlášky 5. neděle v mezidobí, 4. února 2024
 1. Katecheze dětí budou v pondělí 5. února v 17:30 v Krči
 2. V úterý 6. února
  • v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku
  • v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie
 3. Modlitba Taizé bude ve středu 7. února v 19:30 v Krči.
 4. V pátek 9. února v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 5. V sobotu 10. února v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 6. Příští neděli 11. února bude světový den nemocných a při té příležitosti bude po každé mši svaté udílena svátost nemocných. Přijmout ji mohou senioři, kteří cítí nenávratný úbytek sil s celkovým zhoršováním zdravotního stavu. Svátost mohou přijmout i mladší lidé, kteří trpí nějakým závažnějším a dlouhodobějším onemocněním.
 7. Společenství Noemi, si všechny farníky dovoluje pozvat na Masopustní posezení s pohoštěním, které bude rovněž v neděli 11. února od 10,30 hodin v Krči.
 8. A také příští neděli 11. února od 13:30 srdečně zveme všechny děti na Habrovku do sálu na herní odpoledne v maskách. Karnevalové masky pro děti, deskovky a jiné hry přineste s sebou. Více informací je na nástěnce na letáčku.
 9. Podrobnosti najdete na farním webu: www.michlehabrovka.cz