Ohlášky 6. neděle v mezidobí, 11. února 2024

Ohlášky 6. neděle v mezidobí, 11. února 2024
 1. Připomínáme, že dnes je světový den nemocných a po každé mši svaté bude udílena svátost nemocných. Přijmout ji mohou senioři, kteří cítí nenávratný úbytek sil s celkovým zhoršováním zdravotního stavu. Svátost mohou přijmout i mladší lidé, kteří trpí nějakým závažnějším a dlouhodobějším onemocněním.
 2. Společenství Noemi, si vás dovoluje pozvat na Masopustní posezení s pohoštěním, které bude dnes od 10:30 v Krči.
 3. A také dnes od 13:30 v Krči bude herní odpoledne v maskách. Všichni, zejména děti s rodiči, jsou srdečně zváni. Karnevalové masky, deskové a jiné hry přineste s sebou.
 4. Katecheze dětí budou v pondělí 12. února v 17:30 v Krči
 5. Setkání přátel mužské spirituality bude rovněž v pondělí 12. února ve 20:00 hodin v Krči.
 6. V úterý 13. února v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
 7. Ve středu 14. února bude Popeleční středa, kterou začíná postní doba. Připomínáme, že je to den postu od masa a postu újmy.
 8. Ve čtvrtek 15. února v 19:00 hodin na faře bude schůze farní rady.
 9. V pátek 16. února v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 10. V sobotu 17. února v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 11. Srdečně vás zveme na farní postní rekolekce, které budou 25. února v 15:00 hodin v Krči. Rekolekce budou mít formou synodálního setkání a jeho tématem bude „odpuštění“.
 12. Podrobnosti najdete na farním webu: www.michlehabrovka.cz