Ohlášky 3. neděle postní, 3. března 2024

Ohlášky 3. neděle postní, 3. března 2024
  1. Katecheze dětí budou v pondělí 4. března v 17:30 v Krči.
  2. V úterý 5. března v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku. Seminář mystické antropologie tento týden nebude.
  3. Modlitba Taizé bude ve středu 6. března v (oprava) 20:00 19:30 hodin v Krči.
  4. V pátek 6. března po večerní mši svaté v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
  5. Setkání rodiny idente tento týden nebude.
  6. «Být synodální v misijním poslání» je téma dalšího synodálního setkání, které bude ve středu 13. března v 19:00 hodin v Krči. Všichni jste srdečně zváni.
  7. «Modlitba pro každý den» je název přednášky Kláry Maliňákové členky řeholního společenství Sester Dítěte Ježíše. Přednáška bude v sobotu 16. března v 18:00 hodin v Krči. Jste srdečně zváni.
  8. Podrobnosti jsou na farním webu: www.michlehabrovka.cz