Ohlášky 4. neděle postní, 10. března 2024

Ohlášky 4. neděle postní, 10. března 2024
  1. Katecheze dětí budou v pondělí 11. března v 17:30 v Krči.
  2. Setkání přátel mužské spirituality bude rovněž v pondělí 11. března ve 20:00 hodin v Krči
  3. V úterý 12. března v 9:15 v Krči bude setkání Sedmikrásku.
  4. Rovněž v úterý 12. března v 18:15 na faře bude seminář mystické antropologie.
  5. Synodálního setkání na téma: «Být synodální v misijním poslání» bude ve středu 13. března v 19:00 hodin v Krči. Všichni jste srdečně zváni.
  6. V pátek 15. března po večerní mši svaté v Krči, bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
  7. V sobotu 16. března v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
  8. Přednáška Kláry Maliňákové na téma: «Modlitba pro každý den» bude rovněž v sobotu 16. března v 18:00 hodin v Krči. Jste srdečně zváni.
  9. Podrobnosti jsou na farním webu: www.michlehabrovka.cz