Ohlášky 5. neděle Velikonoční, 28. dubna 2024

Ohlášky 5. neděle Velikonoční, 28. dubna 2024
 1. Všichni jste zváni na jarní dětský bazárek, který proběhne dnes od 9:30 do 14:00 hodin. Bude možné si koupit věci pro děti i oblečení a boty pro dospělé. Potřebným se věnujeme od 13:00 hodin, kdy si mohou vybrat z přebytků vše, co potřebují. Po skončení, tedy po 14:00 hodině, budeme ještě potřebovat pomoc při balení, tak vás o pomoc prosíme.
 2. V pondělí 29. dubna bude památka svaté Kateřiny Sienské, učitelky církve.
 3. Rovněž v pondělí 29. dubna v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 4. V úterý 30. dubna bude:
  • v 9:30 v Krči setkání Sedmikrásku
  • v 18:15 na faře seminář mystické antropologie
 5. Ve středu 1. května bude památka svatého Josefa, dělníka. Je to státní svátek a mše ve 12:00 hodin v Michli odpadá.
 6. Modlitba Taizé bude také ve středu 1. května ve 19:30 hodin v Krči.
 7. V pátek 3. května bude svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.
 8. Rovněž v pátek 3. května po večerní mši v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 9. OPRAVA: V kalendáři květnového farního listu je psáno, že v sobotu 4. května bude brigáda na Habrovce. Je to omyl, za který se omlouváme. Takže, tato brigáda nebude.
 10. V sobotu 4. května v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 11. Příští neděli 5. května bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
 12. Ohlašujeme, že nás navštíví otec biskup Václav Malý, který v sobotu 11. května v 11:00 hodin v Krči bude biřmovat skupinu deseti biřmovanců. Beseda s ním pak bude ve 14:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
 13. Připomínáme, že do 10. května lze navrhovat kandidáty do voleb do nové farní rady. Navrhovaní kandidáti musí s kandidaturou souhlasit, ale také je možné, aby se zájemce o členství v nové farní radě sám přihlásil. Po 10. květnu bude tři týdny čas se s kandidáty seznámit a pak budou volby.
 14. A také připomínáme, že Pražské arcibiskupství spustilo aplikaci donátor skrze mobilní telefony pro podporovatele aktivit Arcibiskupství. Kdo chce, může si aplikaci nainstalovat a zaregistrovat se. Podrobnosti jsou na webových stránkách arcibiskupství.