Ohlášky 6. neděle velikonoční, 5. května 2024

Ohlášky 6. neděle velikonoční, 5. května 2024
 1. V pondělí 6. května bude památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
 2. Rovněž v pondělí 6. května v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 3. V úterý 7. května bude:
  • v 9:15 v Krči setkání Sedmikrásku
  • v 18:15 na faře seminář mystické antropologie
 4. Ve středu 8. května bude památka Panny Marie, prostřednice všech milostí. Je to Den osvobození a státní svátek, a mše ve 12:00 hodin v Michli odpadá.
 5. Ve čtvrtek 9. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svatá bude jako obvykle v 17:30 v Michli.
 6. V pátek 10. května po večerní mši v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 7. V sobotu 11. května v 11:00 hodin v Krči bude otec biskup Václav Malý biřmovat skupinu deseti biřmovanců. Beseda s ním pak bude ve 14:00 hodin v sále. Všichni jste srdečně zváni.
 8. Připomínáme, že do 10. května lze navrhovat kandidáty do voleb do nové farní rady. Navrhovaní kandidáti musí s kandidaturou souhlasit, ale také je možné, aby se zájemce o členství v nové farní radě sám přihlásil. Po 10. květnu bude tři týdny čas se s kandidáty seznámit a pak budou volby.
 9. A také ještě připomínáme, že Pražské arcibiskupství spustilo aplikaci donátor skrze mobilní telefony pro podporovatele aktivit Arcibiskupství. Kdo chce, může si aplikaci nainstalovat a zaregistrovat se. Podrobnosti jsou na webových stránkách arcibiskupství.