Ohlášky 7. neděle velikonoční, 12. května 2024

Ohlášky 7. neděle velikonoční, 12. května 2024
 1. V pondělí 13. května bude památka Panny Marie Fatimské.
 2. Rovněž v pondělí 13. května v 17:30 v Krči budou katecheze dětí.
 3. V úterý 14. května bude svátek svatého Matěje, apoštola
 4. Rovněž v úterý 14. května bude:
  • v 9:15 v Krči setkání Sedmikrásku
  • v 18:15 na faře seminář mystické antropologie
 5. Ve čtvrtek 16. května bude svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka a hlavního patrona Čech.
 6. Rovněž ve čtvrtek 16. května v 19:00 hodin na faře bude schůze farní rady.
 7. V pátek 17. května po večerní mši v Krči bude eucharistická adorace do 19:00 hodin.
 8. V sobotu 18. května v 16:00 hodin na faře bude setkání rodiny idente.
 9. Jak víte, do pátku 10. května se mohli přihlašovat kandidáti do voleb do nové farní rady. Jmenný seznam kandidátů je na nástěnce. Teď máme tři týdny čas se s nimi seznámit a potom budou volby.
 10. Příští neděli 19. května bude slavnost Seslání Ducha svatého, kterou končí velikonoční období.