FARNÍ KALENDÁŘ – 2021 LISTOPAD

FARNÍ KALENDÁŘ – 2021 LISTOPAD

Klíče: np Nezávazná památka * p Památka * sv Svátek * sl Slavnost

každá neděle ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně

každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna

Po  1    sl        Všech svatých

             17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

Odpustky pro duše v Očistci

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky jsou: ve stavu milosti posvěcující navštívit kterýkoliv kostel, kde se prosebník pomodlí vyznání víry, modlitbu Páně, jakoukoliv modlitbu na úmysl svatého Otce a přijme eucharistie. První podmínka si vyžaduje osobní přístup ke svátosti smíření. Ostatní jsou splnitelné při účasti na mši sv. 1. listopadu.

Každý den od 1. odpoledne do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, po splnění tří obvyklých podmínek: být ve stavu milosti posvěcující (případně jít ke svátosti smíření), přijmout eucharistii, pomodlit se jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce a při návštěvě hřbitova (ten, kdo může) se pomodlí třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech roku lze takto získat částečné odpustky pro duše v očistci.

Út   2    np        Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

             9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             16:00  Michle – Domov Sue Ryder Mše sv.

             18:00  Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   3    np        Sv. Martin de Porres, řeholník

             20:00  Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt   4    p          Sv. Karel Boromejský, biskup

Pá   5               

So  6                Mons. Karel Herbst, SDB ● 78. narozeniny

             16:00  Michle – fara Ÿ Rodina Idente

Ne  7    32.       neděle v mezidobí

                         Sbírka ● Na charitní činnost v arcidiecézi

Po  8    17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

             20:00  Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út   9    sv        Posvěcení Lateránské Baziliky

             9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   10  p          Sv. Lev Veliký, papež a učitel církve

             18:15  Krč – kavárna ● Farní biblická hodina ● Zj 3

Čt   11  p          Sv. Martin z Tours, biskup

Pá   12  p          Sv. Josafat, biskup a mučedník

So  13  p          Sv. Anežka Česká, panna

             ü        Mezinárodní den nevidomých

             16:00  Michle – fara Ÿ Rodina Idente

Ne  14  33.       neděle v mezidobí

Po  15  np        Sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve

             16:00  Krč – kavárna/zahrada ● Svatomartinský průvod

             17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

Út   16  np        Sv. Markéta Skotská

             np        Sv. Gertruda, panna

             9:00    Krč – kavárna ● Noemi

             9:15    Krč – kostel ● Úklid

             16:00  Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

             18:00  Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   17              Sv. Alžběta Uherská, řeholnice

             ü        Mezinárodní den studenstva

             ü        Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek

Čt   18  p          Posvěcení římských basilik Sv. apoštolů Petra a Pavla

             18:30  Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pá   19  23:59  Uzávěrka farního listu

So  20  16:00  Michle – fara Ÿ Rodina Idente

Ne  21  sl        Ježíš Kristus Král

Po  22  p          Sv. Cecílie, panna a mučednice

             17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

Út   23  np        Sv. Klement I, papež a mučedník

             np        Sv. Kolumbán, opat

             9:00    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   24  p          Sv. Ondřej Dũng Lạk, kněz, a druhové, mučedníci

             +         Červená středa

                         Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru

             18:15  Krč – kostel ● Čtení jmen a příběhů pronásledovaných lidí

Čt   25  np        Sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice

             9:00    Krč – kavárna ● Zdobení věnců pro Adventní Bazar

Pá   26             

So  27  9:00    Krč – zahrada ● Brigáda

             15:00  Krč – sál ● Adventní bazar – příprava

             16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

             16:30  Katedrála ● Přijetí do katechumenátu

Doba Adventní

Ne  28  1.         neděle Adventní

             9:00    Krč – sál ● Adventní bazar

Po  29  17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

Út   30  sv        Sv. Ondřej, apoštol

             9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii