FARNÍ KALENDÁŘ – 2021 PROSINEC

FARNÍ KALENDÁŘ – 2021 PROSINEC

Klíče ● np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost

● každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně

● každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna

Doba Adventní

St   1          np Sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník

                       Světový den boje proti AIDS

            20:00 Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt   2             

Pá  3            p Sv. František Xaverský, kněz, patron misionářů

So  4          np Sv. Jan Damašský, kněz a učitel církve

             16:00 Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  5          2. NEDĚLE ADVENTNÍ

             12:00 Krč – sálSvatý Mikuláš na Habrovce

                        Sbírka ● Na bohoslovce

Po  6          np Svatý Mikuláš, biskup

                        Fernando Rielo, zakladatel Misionářů Identes (1923-2004)

             17:30 Krč – kostel ● Mše sv. k 17. výročí úmrtí Fernanda Riela

             17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  7            p Sv. Ambrož, biskup a učitel církve

             9:00    Krč – kavárna ● Noemi

             9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             18:00 Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání

             18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   8           sl Panna Marie, počatá bez poskvrny prvotního hříchu

             18:15 Krč – kavárna ● Farní biblická hodina ● Zj 3

Čt   9          np Sv. Jan Didak Cuauhtlatoatzin

Pá  10        np Panna Marie Loretánská

                        Den lidských práv

So  11        np Sv. Damasus I., papež

             10:00 Krč – sál ● Farní rekolekce – Synoda (do 16:00)

             16:00 Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  12        3. NEDĚLE ADVENTNÍ

             17:00 Michle – kostel ● Koncert ● ZUŠ Vadima Petrova – žáci Anny Vršinské

Po  13          p Sv. Lucie, panna a mučednice

            16:45 Krč – sál ● Svátost smíření pro dětí

             17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí

             20:00 Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út  14          p Sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve

             9:15    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek

             18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   15

Čt   16 19:00 Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pá  17           

So  18 16:00 Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  19         4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Po  20 20:05 TV Noe ● Ateliér užité modlitby ● Marek Orko Vácha a Alberto Giralda

Út  21        np Sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve

             9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             18:00 Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec

             18:15 Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   22            

Čt   23        np Sv. Jan Kenstký, kněz

Pá  24            (dopoledne) ŠTĚDRÝ DEN

DOBA VÁNOČNÍ

Pá  24 16:00 Michle – kostel ● Mše sv. z vigilie (pro starší a rodiny s dětmi)

                        Krč – kostel sv. Františka z Assisi ● 80. výročí posvěcení kostela

             24:00 Krč – kostel ● Mše sv. v noci

So  25        sl NAROZENÍ PÁNĚ

             8:00    Michle – kostel ● Mše sv. za svítání

             10:00 Krč – kostel ● Mše sv. ve dne ● Mons. Václav Malý

             11:00 Krč – sál ● Agapé

Ne  26        sv SV. RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

             8:00    Michle – kostel ● Mše sv.

             10:00 Krč – kostel ● Mše sv.

             19:00 Krč – kostel ● Mše sv.

Po  27       sv Sv. Jan, apoštol a evangelista

Út  28       sv Sv. Mláďátka Betlémská, mučedníci

St   29        np Sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník

Čt   30            

Pá  31        np Sv. Silvester, papež

             16:00 Krč – kostel ● Mše sv. na poděkování a prosba o pomoc do nového roku

             17:00 Krč – sál ● ​Silvestrovská veselice pro celou farnost (do půlnoci a…)

             23:59 Uzávěrka farního listu

2022

So  1        sl PANNA MARIA, MATKA BOŽÍ

           Světový den modliteb za mír

           8:00   Michle – kostel ● Mše sv.

           10:00 Krč – kostel ● Mše sv.

           19:00 Krč – kostel ● Mše sv.

Ne  2        2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

           8:00   Michle – kostel ● Mše sv.

           10:00 Krč – kostel ● Mše sv.

           19:00 Krč – kostel ● Mše sv.

Po  3 np       Nejsvětější jméno Ježíš

           17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  4 9:00   Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

           18:00 Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání

St   5 20:00 Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt   6       sl Zjevení Páně

Pá  7        np Sv. Rajmund z Peñaforte, kněz

So  8 16:00 Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  9        sv KŘEST PÁNĚ