FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 LEDEN

FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 LEDEN

So  1   Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

             X         Světový den modliteb za mír

             8:00    Michle – kostel ● Mše sv.

             10:00  Krč – kostel ● Mše sv.

             19:00  Krč – kostel ● Mše sv.

Ne  2   2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

             8:00    Michle – kostel ● Mše sv.

             10:00  Krč – kostel ● Mše sv.

             19:00  Krč – kostel ● Mše sv.

Po  3   np       Nejsvětější jméno Ježíš

             17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

Út   4   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             9:15    Krč – kavárna ● Noemi

             18:00  Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání

St   5   20:00  Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt   6   Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

             19:00  Michle – fara ● Rodina Idente – Duchovní lekce

Pá  7   np       Sv. Rajmund z Peñaforte, kněz

So  8   16:00  Michle – fara Ÿ Rodina Idente

Ne  9   sv křest páně

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

Po  10 17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

             20:00  Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út   11            Mons. Václav Malý ● biskupské svěcení ● 25. výročí

             9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   12 18:15  Krč – kavárna ● Farní biblická hodina

Čt   13 np       Sv. Hilar, biskup a učitel církve

Pá  14            

So  15 16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  16 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

             X Den uprchlíků

Po  17 p         Sv. Antonín, opat

             17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

                        od 18. do 25. U týden modliteb za jednotu křesťanů

Út   18 p         Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

             9:15    Krč – kostel ● Úklid + Modlitba matek

             18:00  Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   19           

Čt   20 np       Sv. Fabian, papež a mučedník

             np       Sv. Šebestián, mučedník

 Pá  21 p         Sv. Anežka Římská, panna a mučednice

             23:59  Uzávěrka farního listu

So  22 np       Sv. Vincenc, jáhen a mučedník

             16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  23 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

             +         Neděle Božího slova

                        Sbírka na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti

Po  24 p         Sv. František Saleský, biskup a učitel církve

             17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

Út   25 sv       OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA

             9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

             18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   26 p         Sv. Timotej a Titus, biskupy

Čt   27 np       Sv. Anděla Merici, panna

            18:30  Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pá  28 p         Sv. Tomáš Akvinský, kněz a učitel církve

So  29 16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  30 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Po  31 p         Sv. Jan Bosko, kněz

             +         Světový den pomoci malomocným

             17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí