FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 DUBEN

FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 DUBEN

Klíče: NP – Nezávazná památka ● P – Památka ● Sv – Svátek ● Sl – Slavnost

* každá neděle (dle možnosti)  9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně

* každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna

Pá  1    17:00  Krč – kostel ● Křížová cesta

So  2                Sv. František z Pauly, poustevník

            10:00  Krč – sál ● Postní farní rekolekce

            16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  3          5. NEDĚLE POSTNÍ

Po  4                Sv. Izidor, biskup a učitel církve

            16:30  Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí

            17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  5                Sv. Vincenc Ferrerský, kněz

            9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

            16:00  Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

            18:00  Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání

            18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   6                Mons. Karel Herbst, SDB ● biskupské svěcení ● 20. výročí

            20:00  Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt  7                Sv. Jan Křtitel de la Salle, kněz

                   Světový den zdraví

            17:00  Michle – kostel ● Křížová cesta

Pá  8    17:00  Krč – kostel ● Křížová cesta

So  9    16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  10             KVĚTNÁ (Pašijová) NEDĚLE

                        Při každé mši sv. X žehnání ratolestí

Po  11             PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

            20:00  Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út  12             ÚTERY SVATÉHO TÝDNE

            9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

            18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   13             STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

            18:15  Krč – kavárna ● Farní biblická hodina

Čt  14             ČTVRTEK SVATÉHO TÝDNE

                        (na vrátnici Arcibiskupství) Sbírka ● na kněze v Albánii

            9:30    Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při svěcení olejů

Velikonoční triduum
a Doba Velikonoční

                        ZELENÝ ČTVRTEK

                        Michle – Kostel Narození Panny Marie

            17:00  Svátost smíření (max. do17:45)

            17:00  Křížová cesta

            18:00 Večerní mše na památku Večeře Páně

      do 21:00  Adorace u „Getsemanské zahradě“

Pá  15 VELKÝ PÁTEK ● den přísného postu

                        Michle – Kostel Narození Panny Marie

                     Sbírka ● Velkopáteční – na Svatou zemi

            17:00  Svátost smíření (max. do17:45)

            17:00  Křížová cesta

            18:00 Velkopáteční obřady

      do 21:00  Rozjímání u Božího hrobu

So  16             BÍLÁ SOBOTA

                        Michle – Kostel Narození Panny Marie

            9:00    Společná pobožnost

      do 12:00  Rozjímání u Božího hrobu

                        Slavnost zmrtvýchvstání páně

                        Krč – Kostel sv. Františka z Assisi

            20:00 Velikonoční vigilie

Ne  17             SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – v den slavnosti

            8:00    Michle – kostel ● Mše sv.

            9:30    Krč – kostel ● Mše sv.

            11:00  Krč – kostel ● Mše sv.

Po  18             Pondělí v oktávu velikonočním

            8:00    Michle – kostel ● Mše sv.

            10:00  Krč – kostel ● Mše sv.

Út  19             Úterý v oktávu velikonočním

            9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek

            16:00  Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

            18:00  Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec

            18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   20             Středa v oktávu velikonočním

Čt  21             čtvrtek v oktávu velikonočním

Pá  22             pátek v oktávu velikonočním

            23:59  Uzávěrka farního listu

So  23             sobota v oktávu velikonočním

            16:00  Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  24       2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

                         Misionáři Identes Slavnost nebeského Otce

            10:00  Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při oslavě svátku sv. Vojtěcha
Setkání neofytů s biskupem ● potvrdit účast do 13.4.

Po  25 sv        Sv. Marek, evangelista

            16:30  Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí

            17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  26             Kardinál Dominik Duka, OP ● narozeniny ● 79 let

            9:00    Krč – kavárna ● Noemi

            9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

            18:15  Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

St   27            

Čt  28 np       Sv. Petr Chanel, kněz a mučedník

            np       Sv. Ludvik Marie Grignion z Montfortu, kněz

Pá  29 sv        Sv. Kateřina Sienská, panna a učitelka církve, patronka Evropy

So 30 np       Sv. Zikmund, mučedník

            np       Sv. Pius V, papež

            16:00  Michle – fara ● Rodina Idente