FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 KVĚTEN

FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 KVĚTEN

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost

● každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně

● každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna

Ne  1         3.   NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                    Svátek práce

                        Sbírka ● Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)

           17:00   Krč – sál ● Setkání se sestrou Angelikou Pintířovou – Jak najít cestu k mládeži z výchovného ústavu

Po  2          p   Sv. Atanáš, biskup a učitel církve

           16:30   Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí

           17:30   Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  3               SV. FILIP A JAKUB, APOŠTOLOVÉ

             9:30   Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

           15:00   Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

           18:00   Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání

           18:15   Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   4  20:00   Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt   5              

Pá  6        np   Sv. Jan Sarkander, kněz a mučedník 

So  7               Příbram – Svatá Hora – 21. arcidiecézní pouť za duchovní povolání

           10:00   Křížová cesta s bohoslovci

           11:30   Poutní mše sv.

           16:00   Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  8         4.   NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

                 Svátek matek ● ü Den vítězství

             9:00   Krč – zahrada ● Zelinková – Prodej sazeniček

Po  9  16:30   Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí

           17:30   Krč – sál ● Katecheze dětí

           20:00   Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út  10      np   Sv. Jan z Avily, kněz a učitel církve

             9:30   Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

           18:15   Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   11 17:30   Krč – kostel / kavárna ● Zádušní mše a vzpomínka – Eva Vítková

           18:15   Krč – kavárna Farní biblická hodina Zj 15 ZRUŠENO

Čt   12      sv   VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY SV. VÍTA

                 Mezinárodní den ošetřovatelek

Pá  13      np   Panna Maria Fatimská

So  14      sv   Sv. Matěj, apoštol

           16:00   Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  15       5.   NEDĚLE VELIKONOČNÍ

           11:00   Krč – kostel První sv. přijímání

           17:30   Hradčany – Katedrála ● Mše sv. ze svátku sv. Jana Nepomuckého

           19:00   Katedrála > Karlův most ● Průvod + Svatojánské Navalis

Po  16      sv   Sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník, hlavní patron Čech

           17:30   Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  17             52. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana (1888-1969) – Michelský kaplan mezi 1.9.1914 a 1.9.1917

             9:30   Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek

           15:00   Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

           18:00   Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec

           18:15   Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   18        p   Sv. Jan I, papež a mučedník

Čt   19             Mons. Zdenek Wasserbauer ● biskupské svěcení ● 4. výročí

           19:00   Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pá  20      np   Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz

                 np   Sv. Bernardin Sienský, kněz

           23:59   Uzávěrka farního listu

So  21      np   Sv. Kryštof Magallanes, kněz, a druhové, mučedníci

           16:00   Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  22       6.   NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                        Sbírka ● na pomoc pronásledovaným křesťanům

Po  23 17:30   Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  24       Den modliteb za církev v Číně

             9:00   Krč – kavárna ● Noemi

             9:30   Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

           18:15   Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   25      np   Sv. Beda Ctihodný, kněz a učitel církve

                 np   Sv. Řehoř VII, Papež

                 np   Sv. Marie Magdaléna de Pazzi, panna

                 Mezinárodní den ztracených dětí

                        Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

Čt   26      sl   Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek

Pá 27      np   Sv. Augustin z Canterbuy, biskup

So  28 16:00   Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  29       7.   NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Po  30             Misionáři Identes p Sv. Ferdinand, král

           17:30   Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  31      sv   NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

                  Svátek porodních asistentek

             9:30   Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

           18:15   Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie