FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 LISTOPAD

FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 LISTOPAD

Odpustky pro duše v očistci

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky jsou: ve stavu milosti posvěcující navštívit kterýkoliv kostel, kde se prosebník pomodlí vyznání víry, modlitbu Páně, jakoukoliv modlitbu na úmysl svatého Otce a přijme eucharistie. První podmínka si vyžaduje osobní přístup ke svátosti smíření. Ostatní jsou splnitelné při účasti na mši sv. 1. listopadu.

Každý den od 1. odpoledne do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, po splnění tří obvyklých podmínek: být ve stavu milosti posvěcující (případně jít ke svátosti smíření), přijmout eucharistii, pomodlit se jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce a při návštěvě hřbitova (ten, kdo může) se pomodlí třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech roku lze takto získat částečné odpustky pro duše v očistci.

Tento měsíc

Út  1    sl          Všech svatých – doporučený svátek

 •   9:00     Krč – kavárna ● Noemi
 •   9:30     Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 16:00     Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.
 • 18:00     Krč – kostel/sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání
 • 18:15     Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   2                 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 • 20:00        Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt   3    np         Sv. Martin de Porres, řeholník

Pá  4    p           Sv. Karel Boromejský, biskup

So  5   

 • 16:00     Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  6    32.       neděle v mezidobí

 • Sbírka ● Na charitní činnost v arcidiecézi
 • Mons. Karel Herbst, SDB ● 79. narozeniny

Po  7   

 • 17:30     Krč – sál Katecheze dětí

Út  8   

 •   9:30     Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 18:15     Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   9    sv         Posvěcení Lateránské Baziliky

 • 18:15     Krč – kavárna ● Farní biblická hodina

Čt   10  p           Sv. Lev Veliký, papež a učitel církve

 • 18:30     Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pá  11  p           Sv. Martin z Tours, biskup

So  12  p           Sv. Josafat, biskup a mučedník

 • 16:00     Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  13  33.       neděle v mezidobí

 • Mezinárodní den nevidomých
 • Sbírka ● Na podporu katolických médií
  (Druhá sbírka tohoto dne – na složenku či v hotovosti)

Po  14 

 • 16:00     Krč – kavárna/zahrada ● Svatomartinský průvod
 • 17:30     Krč – sál Katecheze dětí
 • 20:00     Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út  15  np         Sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve

 • 9:30        Krč – kostel ● Úklid
 • 16:00      Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.
 • 18:00      Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec
 • 18:15      Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   16  np         Sv. Markéta Skotská — np         Sv. Gertruda, panna

Čt   17  p           Sv. Alžběta Uherská, řeholnice

 • Mezinárodní den studenstva
 • Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek

Pá  18  p           Posvěcení římských basilik Sv. apoštolů Petra a Pavla

 • 23:59     Uzávěrka farního listu

So  19 

 • 16:00     Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  20  sl          Ježíš Kristus Král

Po  21  p           Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 • 17:30     Krč – sál Katecheze dětí

Út  22               Sv. Cecílie, panna a mučednice

 • 9:30       Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 18:15     Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   23  np         Sv. Klement I, papež a mučedník — np         Sv. Kolumbán, opat

 • Červená středa – Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru
 • 18:15     Krč – kostel ● Červená středa ● Pásmo, modlitba.

Čt   24  p           Sv. Ondřej Dũng Lạk, kněz, a druhové, mučedníci

Pá  25  np         Sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice

 • 9:00       Krč – kavárna ● Zdobení věnců pro Adventní Bazar

So  26  10:00   Krč – zahrada ● Brigáda

 • 14:00     Krč – sál ● Adventní bazar – příprava
 • 16:00     Michle – fara ● Rodina Idente
 • 16:30     Katedrála ● Přijetí do katechumenátu

                          Doba Adventní

Ne  27  1.         neděle Adventní

 • 9:00       Krč – sál ● Adventní bazar

Po  28 

 • 17:30     Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  29 

 • 9:30       Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 18:15     Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   30  sv         Sv. Ondřej, apoštol