OHLÁŠKY – 2021. 12. 05.

Neděle 5. – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Sbírka ● Na bohoslovce
 • 12:00    Krč – zahrada ● Svatý Mikuláš na Habrovce

Po ukončení 11.nácté dětské mše na Habrovce na zahradě nás navštíví sv. Mikuláš se svými andělskými pomocníky. Popovídá si s dětmi. Připravena bude i nadílka pro všechny přítomné hodné děti. Jste všichni srdečně zváni

Pondělí 6. –

 • Fernando Rielo, zakladatel Misionářů Identes (1923-2004)
 • 17:30    Krč – kostel ● Mše sv. k 17. výročí úmrtí Fernanda Riela
 • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 7. –

 •   9:00    Krč – kavárna ● Noemi
 •   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 18:00    Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání
 • 18:15    Michle – fara ● Seminář – P. Alberto ● Mystická antropologie

Středa 8. – slavnost Panny Marie, počatá bez poskvrny prvotního hříchu

 • 18:15    Krč – kavárna ● Farní biblická hodina ● Zj 3.

Sobota 11. –

 • 10:00    Krč – sál ● Farní rekolekce – Synoda (do 16:00)

Duchovní obnova, kterou organizujeme ve smyslu synodního setkání. Nemáme pozvaného průvodce jako obvykle; aktéry rekolekce budou sami farníci. Na programu máme dvě synodní témata: „Naslouchat“ a „Ujímat se slova“. První téma probereme během dopoledne. Pak bude společný oběd a okolo 13 h začneme druhé téma. Struktura setkání nad každým z témat bude mít obvyklá tři kola sdílení, každý z účastníků by se měl dostat třikrát ke slovu. Setkání ukončíme společnou bohoslužbou kolem 15:00 v sále.

 • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente

Neděle 12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • 17:00    Michle – kostel ● Koncert ● ZUŠ Vadima Petrova – žáci Anny Vršinské

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách