OHLÁŠKY – 2021. 12. 12.

Tento týden

Neděle 12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • 17:00    Michle – kostel ● Koncert ● ZUŠ Vadima Petrova – žáci Anny Vršinské

Pondělí 13. – Sv. Lucie, panna a mučednice

  • 16:45    Krč – sál ● Svátost smíření pro děti
  • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí (poslední v tomto roce)
  • 20:00    Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Úterý 14. – sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve

  •   9:15    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba Matek
  • 18:15    Michle – fara ● Seminář – P. Alberto ● Mystická antropologie

Čtvrtek 16. –

  • 18:30    Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Sobota 18. –

  • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente

Neděle 19. – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách