2. Kdy vznikla potřeba nového kostela v Krči?

2. Kdy vznikla potřeba nového kostela v Krči?

Den se začal nachylovat. Přistoupilo k němu těch Dvanáct a řekli mu: “Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a statků opatřit si nocleh a nalézt potravu.” (Lukáš 9:12)

Krč, malá vesnice jižně od Prahy má od počátku 17. století, doby, kdy si dolnokrčskou tvrz upravili jako letní sídlo obutí karmelitáni od sv. Havla, postaráno o duchovní péči a je zde od té doby kontinuita liturgického prostoru. 

Přenesme se do poloviny 19. století, kdy je zde k dispozici dolnokrčská kaple sv. Anny a v obci žije 581 obyvatel (z toho 1 rodina židovského vyznání a dvě protestantské). V roce 1890 je v Krči 1491 obyvatel a v následujících letech tento počet roste a s ním potřeba nového liturgického prostoru. V roce 1921, bezprostředně před vznikem velké Prahy, to jsou 3 723 obyvatelé, v roce 1930 zde žije 9 911 obyvatel a o deset let později, v době, kdy se realizuje stavba kostela sv. Františka, jsou zde 763 domy a 20 000 obyvatel, z toho 7 000 katolíků. 

Autor textu: Stanislav Varhaut