Boleslav Vraný: Křesťan a práce

Boleslav Vraný: Křesťan a práce


V neděli 14.5. od 17:00 bude další setkání – opět na Habrovce: Přijde programátor, IT a technik, konvertita a Bc. teologie, autor blogu vira-jednoho-technika.cz
Jak se dívat na práci z hlediska etiky a jak se toto téma promítá do Písma svatého a sociálních encyklik? Jaké má práce místo z hlediska Božího díla a stvoření – to vše z hlediska současných profesí? Práce jako příležitost k radosti i vděčnosti…