OHLÁŠKY – 2021. 10. 31

31. ŘÍJNA 2021

Poděkování

 • kteří přispěli do listopadového číslo Farního listu.
 • Avšak misionáři identes chtějí zvláště poděkovat Lukášovi Porcalovi za kroniku s úvahou o jejich pětadvaceti letech v této farnosti.

Tento týden

Neděle 31. – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Výročí posvěcení kostela Narození P. Marie (neznámý datum) – farní slavnost
 • Synod o synodalitě: Kolem 12:00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi se nabízí vám všem setkání k Synodě, na kterém bychom si rádi vysvětlili, co synoda znamená, jak bude v naší farnosti probíhat, a hlavně jak se do jejich aktivit zapojit. Předpokládáme trvání max. 30 minut. Přitom je zajištěno i hlídání malých dětí.

Pondělí 1. – Slavnost Všech Svatých

 • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 2. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 • Podmínky k získávání plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci najdete ve farním kalendáře.
 • 9:15      Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek – Úklid kostela
 • 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.
 • 18:00    Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání
 • 18:15    Michle – fara ● Seminář – P. Alberto ● Mystická antropologie

Středa 3. – Sv. Martin de Porres, řeholník

 • 20:00    Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Sobota 6. –

 • 16:00    Michle – fara Ÿ Rodina Idente

Neděle 7. – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Sbírka ● Na charitní činnost v arcidiecézi

Důležité předběžné ohlášky

 • Nejsou.

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách.