3. Chudá Krč strádá nejen na duchu

3. Chudá Krč strádá nejen na duchu

 Řekl jim: “Vy jim dejte najíst!” Oni řekli: “Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby.” (Lukáš 9:13)

Sociální poměry se v důsledku světové války a následné hospodářské krize značně zhoršily. Nově vzniklý stát měl několik zásadních problémů. Vedle nedostatku potravin a základních životních potřeb to byl vleklý problém bytový. V obcích pražské periferie, v místech významného nárůstu počtu chudých obyvatel, vznikají „kolonky“. Někteří z nás ještě pamatují soubory malých domků, kde podlaha byla udusaná zem a obytný prostor 1 až 3,5m na jednoho obyvatele.  

Možná to nejsou informace dost pozitivní, ale každopádně jsou to skutečnosti, pro něž na pražskou periferii, zejména do Krče, přichází apoštol pražské periferie František Krus. Bez něho by mnohé skutečnosti nebyly, nebo by byly jinak.

Autor textu: Stanislav Varhaut