11. Kde kostel postavíme?

11. Kde kostel postavíme?

“Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.” (Přísloví 31:16)

Výbor spolku se snaží vybrat parcelu pro umístění budoucího kostela, ale marně. V zápisu z výborové schůze ze dne 15. 2. 1938 mj. čteme: „J. Milost nejdůstojnější pan kanovník Dr. Kulač s p. inž. Šebkem byli několikrát na státním regulačním úřadě za účelem získání informace o nových plánech a návrhu vhodného místa pro náš kostel. Poněvadž nové regulační plány dosud nejsou hotovy, není také ještě možno mluviti o definitivním místě…“ 

I to mohlo být příčinou živých diskusí o výběru parcely pro budoucí kostel. V té době se rozhodovalo mezi dvěma pozemky: stavební parcelou na konečné stanici tramvaje č. 13 „u trafiky p. Koubka“ (dnes křižovatka ulic Antala Staška a Na Strži) a pozemkem na Habrovce.  

První varianta má asi jedinou výhodu. V blízkosti parcely je již domovní zástavba a dá se tedy předpokládat, že nebudou problémy s regulačními plány a následně se stavebním povolením. Významnou nevýhodou je však svažitost pozemku, čímž by vzrostly náklady na založení stavby a stavební úpravy okolního terénu o 913.393, – Kč. 

Druhá varianta nese jediné riziko – stane se Habrovka veřejnou zelení? Ostatní hodnocená kritéria jsou výhodná – již zmíněný rozdíl v ceně nákladů, atraktivní místo na konci pláně bezprostředně nad jižním svahem krčského údolí, rodina předsedy spolku Welze slíbila část pozemku zde darovat, a vlastník dalšího pozemku, jehož vedení je stavbě nakloněno, Pragovar, se jako právnická osoba stane zakládajícím členem spolku. 

Autor textu: Stanislav Varhaut