12. Rozhodnuto! Na Habrovce …

12. Rozhodnuto! Na Habrovce …

A budou kupovat pole v této zemi, o níž říkáte: ‚Je zpustošená, není v ní člověka ani dobytka…‘ Budou kupovat pole za stříbro, sepisovat listiny, zapečeťovat je, přivádět svědky… (Jeremiáš 32:43-44)

V roce 1939 se výbor usnesl na výběru stavebního místa na Habrovce. O výběru tohoto místa definitivně rozhodla výroční řádná valná hromada hlasováním dne 8. 3. 1940. Pro místo na Habrovce bylo 45 hlasů, 4 hlasy proti, 1 se zdržel hlasování, schůze se účastnilo 50 členů spolku. Následně byl osloven Pragovar a Legiobanka, vlastníci pozemků. 

V té době měl kostelní spolek již své příznivce a podporovatele. Rytířský řád sv. Lazara věnoval 35 000,- Kč na pořízení oltáře (peníze byly později se souhlasem dárce použity na nákup pozemku). 

Věděli jsme, co chceme, ale stále jsme neměli kněze. „3. 2. 1941 navštívil jednatel spolku JUDr. Pulkrábek s ředitelem Neradem Velmistra Křížovníků ThDr. Vlasáka a informovali ho o činnosti spolku s prosbou o příslib kněze pro Krč. Výsledkem návštěvy byl dar 10 000,- K ze soukromých prostředků páně velmistrových a příslib kněze, jakožto michelského kaplana a dále příslib podpory (p. velmistr má v úmyslu poskytnouti spolku K 200 000,- na stavbu fary).“ 

V průběhu března je na základě trhové smlouvy zakoupen pozemek od Pragovaru, 677,30 čtverečních sáhů za 135 460,- Kč. Současně je výbor spolku zplnomocněn k převodu pozemku od vlastníků velkostatku Dolní Krč.  

Autor textu: Stanislav Varhaut