15. Soutěž o podobu kostela

15. Soutěž o podobu kostela

 “Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je věcí Boží.” (Deuteronomium 1:17)

Výchozí zadání parametrů kostela bylo určeno dokumentem: „Program stavby římsko-katolického farního kostela v Praze XIV. Dolní Krči,“ uloženým pod číslem jednacím K čj.: 57/40–1940, kde je jako základní požadavek pod bodem 1. „Kostel pro 1500 lidí.“

Anonymních náčrtků pro předkolo bylo od předem oslovených architektů přihlášeno šest. Následné soutěže se zúčastnili čtyři komisí vybraní architekti – pánové Jan Chomutovský, Josef Kitrich, Jan Holý a Jaroslav Čermák. Vyhodnocení návrhů i soutěž byla anonymní. Část předložených materiálů, jak náčrtků, tak v některých případech části výkresové dokumentace, se zachovaly.

Od vítězného návrhu J. Čermáka se výkresová dokumentace nezachovala, ale máme k dispozici zápisy a jinou listinnou dokumentaci, z níž je patrno, že kostel odpovídal výše uvedenému zadání. Ostatně jinak by v soutěži neobstál. V případě nejlépe zachovalé dokumentace vidíme návrh kostela o délce 66 m, šířce 20,6 m, výšce lodi 25,75 m, kupole má nad oltářem 30,75 m a celková výška věží je 43,95 m.

Autor textu: Stanislav Varhaut