18. Člověk míní, ale…

18. Člověk míní, ale…

Chce-li změnit, uzavřít, svolat, kdo ho odvrátí? (Jób 11:10)

V zápisu z 19. 3. 1941 mj. čteme: „Projekt byl předán plánovací komisi města Prahy, s žádostí o povolení ke stavbě. Znaleckým posudkem byl pověřen arch. Říha,“ a na světě byl další problém. 

„Stále není z nejrůznějších důvodů možno získat stavební povolení. Z jednání jsme vytušili, že Říha chce dělat celý projekt a nejen posudek. Proto s ním dále nebylo jednáno, nýbrž žádáno u Plánovací komise, aby stanovila přesně jeho úkol a schválila odměnu. Tomu komise ústně vyhověla 18. 4. při návštěvě ctih. sestry představené. Jednatel se snažil od Plánovací komise opětovně získat povolení k stavbě provisorní kaple. Tam se však dověděl, že president Niemayer byl poslán na trvalou dovolenou (suspendován), jeho nástupcem se stal profesor německé techniky Wündrich a české věci vyřizuje prof. Mikuškovič, který od Říhy nehodlá ustoupit.“ 

Autor textu: Stanislav Varhaut