19. Stavba v nedohlednu

19. Stavba v nedohlednu

“…královská rada a místodržitelé se uradili, abys královským výnosem potvrdil zákaz.” (Daniel 6:8)

Nahromadilo se několik problémů současně a jednání se protáhlo do roku 1941, kdy vstoupilo v platnost vládní nařízení č.166/1941 Sb., který vyhlásil úplný zákaz novostaveb. 

A bylo jasné, že za této situace realizaci Čermákova projektu nikdo nepovolí. V téže době se komplikuje situace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, které mají uvolnit (již prodanou) vilu čp. 324 s přilehlou kaplí. Výbor za této situace uvažuje o stavbě provizoria, např. altánu s oltářem (půdorys 4 x 5 m, podlaha altánu 3 stupně nad okolním terénem, jehlanovitá střecha nesená v rozích umístěnými pilíři z cihelného zdiva, malá vížka se zvonkem uprostřed střechy) pro letní období. Při podrobném projednávání však roste chuť i rozměry altánu. Ing. Čermák navrhuje postavit dřevěnou chatu jako kapli a současně obydlí sester. Na schůzi 25. 4. 1941: “Jednatel ukazuje výboru náčrt šesté alternativy arch. Čermáka, jak sladit architektonicky projekt kostela a exercičního domu.“ Současně navrhoval řešení interiéru kostela a oltáře. 

Všechny návrhy architekta Čermáka ale byly plánovací komisí zamítnuty. 

Autor textu: Stanislav Varhaut