21. Autor projektu

21. Autor projektu

“… jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví.” (1. Korintským 3:10)

Autorem projektu kostela na Habrovce byl tedy Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc.

Narozen 31. 01. 1906 v Praze. 

Na ČVUT absolvoval fakultu architektury a pozemního stavitelství, zde také získal u prof. Engla a Mikuškovice doktorát. Studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Gočára, kde se během zahraničních studentských cest seznámil s teoriemi a díly tehdy se rozvíjející konstruktivistické a funkcionalistické architektury a i s jejími tvůrci. Byli mezi nimi velikáni jako A. Perret, Le Corbusier, Josef Hofmann ve Vídni a další. Prof. Hruška přispěl k povznesení tehdejší československé moderní architektury a teorie urbanismu na světovou špičku. Po uzavření českých vysokých škol mezinárodně uznávaný urbanista začal pracovat na pražském magistrátu (plánovací komise) a jen jakoby mimochodem zpracoval projekt a pomohl prosadit realizaci „kaple v Habrovce“. 

Po skončení války, při obnově vysokých škol, mu nebylo umožněno pokračovat v pedagogické činnosti v Praze a v roce 1947 mu bylo nabídnuto místo docenta na VUT v Brně. Po únoru 1948 odešel do Bratislavy, kde na SVŠT zakládá katedru urbanistiky. Vědecký ohlas přinesl profesoru Hruškovi mezinárodní ocenění.  Ve Vídni mu byla v roce 1968 udělena Herderova cena, v roce 1987 byl poctěn prestižním titulem čestného člena ICOMOS ve Washingtonu. V Paříži byl jmenován řádným členem Francouzské akademie architektury. Zemřel v Praze 16. srpna 1989.  

Autor textu: Stanislav Varhaut