10. Za co postavíme kostel?

10. Za co postavíme kostel?

Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže … Učinili to a poslali sbírku … (Skutky apoštolů 11:29-30)

Z jakých zdrojů spolek financoval svoji činnost?

Prostředky pro financování stavby kostela a později spolkového domu a ostatních nákladů s tím spojených byly získávány několika způsoby. Zprvu z členských příspěvků (člen zakládající složil minimálně 1000,- K a to ve 20. letech minulého století nebyla malá částka). Nebo ze vstupného na nejrůznější podniky organizované spolkem (filmová a divadelní představení, přednášky, jak jsme o nich četli v neděli 5. 12.). Ale to by na financování zamýšlené stavby nestačilo. Spolek také organizoval sbírky a přicházely dary drobných dárců i velkých podporovatelů.

Pro stavbu kamenného kostela byly přísliby úvěrů (pokladník spolku K. Nerad byl ředitel záložny), a také pomohla velkorysá nabídka Ústřední Lidové Záložny, cituji: „K slovu se přihlásil PhDr. Josef Novák, předseda správní rady Ústřední Lidové Záložny a přednesl řadu zajímavých vzpomínek na + Dr. Františka Noska bl. paměti, na jehož památku bude Ú.L.Z. vydatně přispívat ke stavbě kostela v Krči… a proto slibuje, ke každé sebrané koruně přidati svoji korunu – k tisíci svůj tisíc a seberete-li milion, dáme vám svůj milion. Zatím jsme uvolnili částku 300.000, kterou můžete dle těchto zásad ihned použít na stavbu. …“   

Autor textu: Stanislav Varhaut