13. Kněží michelští

13. Kněží michelští

… a jeho syny posvětím, aby mi sloužili jako kněží. (Exodus 29:44)

V květnu 1940 umírá duchovní rádce spolku a michelský farář P. Alois Nogol a v lednu následujícího roku Dr. František Krus. Po jeho smrti Dolní Krč nadále fakticky spravují jezuité. V té době žije v Krči 20 000 obyvatel, z toho 7 000 praktikujících katolíků a řešení nastalé situace nelze déle odkládat.

Faráři a administrátoři spravující v době přípravy a realizace stavby kostela v Krči michelskou farnost:

P. Alois Nogol se narodil 5. 6. 1884 ve Slezské Ostravě. Arcibiskupský notář a farář v Praze XIV. Michli v letech 1934 – 1940. V době jeho působení farnost rychle rostla, ve farní kanceláři pracovaly 3 – 4 síly denně. Věděl, že farnost je třeba rozdělit. Byl zakládajícím členem spolku a jeho duchovním rádcem. Zemřel náhle dne 2. 5. 1940 ve věku 56 let.

P. František Xav. Planner, Mons. ThDr. Narozen 9. 12. 1912 na Vinohradech. Do Michle přišel dne 2. 5. 1940. Oficiálně se ujímá úřadu administrátora 15. 5. 1940. Do dalšího působiště v Libni odešel 19. 1. 1941. Byl zakládajícím členem spolku, který podporoval i po odchodu z Michle. V roce 1977 byl jmenován kanovníkem při patriarchální bazilice Santa Maria Maggiore, kde je také pochován. Zemřel 15. 2. 1999.

P. Vít Mojžíšek JUDr. Narozen 15. 6. 1893 v Sedlištích u Místku. Arcibiskupský notář a farář v Michli. Michelským farářem se stal 1. 1. 1941. Byl duchovním rádcem spolku a jeho zakládajícím členem. Ve farnosti působil až do své smrti dne 4. 6. 1956.

Autor textu: Stanislav Varhaut