14. Příprava soutěže

14. Příprava soutěže

To vše bylo zapsáno rukou Hospodinovou, abych mohl prozíravě připravit plán veškerého díla. (1. Paralipomenon 28:19)

Zatím se vyjasnily plány sester kongregace Neposkvrněného Početí P. Marie, které chtějí prodat obě vily čp. 300 a 324 a spolu s nimi i kapli, kde se dosud konaly bohoslužby. Za prostředky získané prodejem a ze sbírek postaví, rovněž na Habrovce, exerciční dům. Krč přestává být periferií a kongregace se zde chce uplatnit. Za nově vzniklé situace je třeba najít náhradu za ztracenou kapli. Kostelní spolek a sestry se dohodly, že architekti Čermák a Chomutovský vypracují společný projekt a požádají plánovací komisi, aby upustila od soutěže. 1. 6. 1940 byla žádost zamítnuta. Prezident plánovací komise Niemayer rozhodl, že soutěž se provede nákladem 50 000,- K a věc se bude řešit velkoryse a rychle. O prázdninách 14. 8. 1940 byla přípisem plánovací komise potvrzena zastavitelnost Habrovky, která jinak náleží do zeleného pražského pásu, za podmínky, bude-li nalezen vhodný projekt kostela a exercičního domu. 

Autor textu: Stanislav Varhaut