16. Návrh byl vybrán

16. Návrh byl vybrán

… pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil” (Skutky apoštolů 1:24)

Tři týdny pracovala porota na vyhodnocení došlých návrhů a výsledkem byl posudek, dle něhož vyhovují 2 projekty a dva méně vyhovují. Z prvých dvou jeden je lepší po stránce světské architektury (na základě posudku odborných architektů – Blanck) a druhý vyniká myšlenkovou a duchovní náplní a je jedině proveditelný. (Pochvalně se o něm vyjádřila nejd. Konsistoř přípisem). Nestavíme továrnu ani činžák, nýbrž kostel a exerciční dům, tedy stavby Boží, které se musí lišit od budov profánních. Je to úloha svízelná, ježto lidí s bližším vztahem není mnoho. Ty věci musí dělat architekt věřící.“ 

K tomu lze dodat, že minimálně tři ze soutěžících byli katolíci. „Na valné hromadě byl přijat projekt arch. Čermáka. Je to stavba františkánská, kostel má býti zasvěcen sv. Františku z Assisi, světci, který zreformoval upadající církev ne revolucí, ale příkladným životem, … proto zvolili tohoto světce za patrona krčské periferie. Valná hromada souhlasí, ač původně byl stanoven za patrona sv. Jan Bosko.“

Autor textu: Stanislav Varhaut