20. Nový návrh

20. Nový návrh

Ta věc, kterou navrhuješ učinit, je dobrá. (Deuteronomium 1:14)

Komise připravila řešení sama – autorem projektu „Kaple v Habrovce“ (bez jakékoli souvislosti s předchozími návrhy Ing. Čermáka) je Ing. docent Dr. Emanuel Hruška.  Později světově proslulý urbanista architekt Hruška pomohl v nouzi krčským katolíkům a navrhl snad jediný kostel svého života. Předal projekt a v následujícím roce poslal kostelnímu spolku vyúčtování:

č.j. 56/42 – 1942

architekt Dr. Emanuel Hruška

Titl. Kostelnímu spolku v Krči

Za práce projekční na provisorní kapli v Krči účtuji Vám toliko režijní výlohy: zaměstnanec Ing. Al. Brož, planografie, papír a jiné, v celkové částce 1.800 K, slovy korun osmnáct set. Tuto částku připsal jsem Vám s poděkováním k dobru.

V dokonalé úctě, E. Hruška  

Praha XVIII č.p. 673

Praha 29. 1. 1942

Autor textu: Stanislav Varhaut